Kärest pitäen -hanke

Kärest pitäen -hanke tallentaa katoamassa olevaa paikallista käsityötaitoa. Tieto ja taito välitetään käsityöharrastajien ja -yrittäjien käyttöön mm. kurssien, hankkeen nettisivujen ja painetun julkaisun kautta.

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on saada talteen, elvyttää ja välittää edelleen vanhoja arjen käsityötaitoja mahdollisimman monipuolisesti. Hanke toimii paikallisen käsityökulttuurin elvyttämiseksi ja tallentamiseksi Paimiossa ja lähikunnissa.

Kierrätys on vahvasti mukana koko hankkeessa sekä ideoiden että materiaalien uudelleen hyödyntämisen muodossa. Hankkeen avulla halutaan nostaa esiin perinteisiin tukeutuvia ideoita, materiaaleja ja työtapoja, joiden pohjalta voidaan luoda moderneja paimiolaisia käsityö- tai matkailutuotteita.

Hanketta hallinnoi Lyyli Tuomolan Säätiö ja sitä toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.