Hankkeen taustaa

Paimiolaisesta käsityöperinteestä tiedetään kovin vähän. Aikalaislähteet kertovat käsityöläisten suuresta merkityksestä paikkakunnan kehityksessä. Sitä, mitä paimiolaisella käsityöllä ja käsityön tekemisen tavoilla tarkoitetaan ja miten ne eroavat tai liittyvät naapurikuntien vastaaviin, ei ole tutkittu. Kärest pitäen -hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda esille se, mitä paimiolaisella käsityöllä tarkoitetaan.

Kädentaitojen uusi tuleminen sekä perinteisten menetelmien elvyttämisen into ovat viime vuosina olleet nousussa Suomessa ja näkyvästi myös Paimiossa. Hankkeen avulla pyritään tallentamaan vanhoja, perinteisiä tekniikoita, merkityksiä ja tekemisen tapoja sekä tuomaan vanhoja käsityön materiaaleja ja osaajia osaksi nykypäivää. Hankkeessa kiinnostuksen kohteena on erityisesti arjen käsityö, mikä aiemmin on jäänyt käsityöammattilaisuuden varjoon ja lähes huomiotta perinneaineistoja kerättäessä.

Hankkeessa kädentaidot käsitetään laajasti. Kädentaitoihin lasketaan tässä yhteydessä kaikki käsin tehtävä valmistus, mm. työkalujen ja -koneiden valmistus, leivonta ja ruuanlaitto sekä esineiden uusiokäyttö.