Hankkeen tavoitteet

vihdan tekoaYhtenä hankkeen päätavoitteista on saada talteen, elvyttää ja välittää edelleen vanhoja arjen kädentaitoja mahdollisimman monipuolisesti. Työtapojen kuvaukset taltioidaan sekä haastattelujen pohjalta tehtyinä kirjallisina kuvauksina että mahdollisuuksien mukaan av-materiaalina. Sekä haastattelut että kuvamateriaali tallennetaan Käsityömuseo Miilan arkistoon, joten aineisto on esimerkiksi käsityöläisten ja tutkijoiden saavutettavissa hankkeen jälkeenkin.

Toisena tavoitteena on vaikuttaa Paimio-tietoisuuteen positiivisesti sekä tuoda Paimion matkailuun uutta tarjontaa. Samalla tuotetaan paimiolaisille käsityöyrittäjille perinteisiin pohjautuvaa materiaalia, jota voidaan kierrättää moderniksi paimiolaiseksi tuotteeksi. Kierrätys on teemana mukana koko hankkeessa: ideoiden kierrätyksestä aina materiaalien uudelleen hyödyntämiseen.

Tavoitteena on myös yhdistää sukupolvia. Nyt on viimeiset hetket tavoittaa kädentaitajat, jotka muistavat 1900-luvun alkupuolella käytetyt tekniikat ja tavat. Hankkeen välityksellä ikäihmiset voivat jakaa muistojaan ja osaamistaan nuorempien sukupolvien tiedoksi.

Hankkeen aikana kerättyä materiaalia esitellään sekä hankkeen nettisivuilla että myöhemmin ilmestyvässä painetussa julkaisussa.